homepage > archief
   
   

Meer over Anita Engbers
Biografie
Berichtenarchief

Reageren?
Stuur een email
 
 

 

Publicaties
 

Hieronder vindt u een lijst van publicaties van de hand van Anita Engbers. Bij elke titel is een samenvatting gegeven van de inhoud. De volledige publicatie kunt u bekijken door op de titel te klikken.

 
     
 
Vrijheid, gelijkheid en broederschap
Socialisme & Democratie, nummer 6, 2013
Scheefwonen is een scheldwoord. Zelf huur ik al meer dan twintig jaar een woning in een van de armste buurten van Gouda terwijl ons huishoudinkomen inmiddels ruimschoots bovenmodaal ligt. De permanente aanwas van arbeidsmigranten en vluchtelingen heeft ertoe geleid dat ik een bonte mengelmoes aan buren heb.
 
Hevel huurdersparticipatie over naar gemeenten
Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, jaargang 18 nummer 4, augustus 2012
Het verzelfstandigen van de sociale sector en het professionaliseren van corporaties heeft de invloed van huurders gemarginaliseerd. De huurdersparticipatie kan verlost worden van zijn onbeduidendheid door de verantwoordelijkheid voor consumentenparticipatie over te hevelen van corporaties naar gemeenten.
 
Duurzaam scheefwonen
Woonbondig, nummer 5, juni 2012
Scheiden doet lijden ... en is slecht voor het milieu. Man en vrouw hebben naderhand ieder een eigen woning nodig en als er een fatsoenlijke omgangsregeling mogelijk is, heeft de scheiding voor kinderen tot gevolg dat zij voortaan in twee huizen onderdak vinden...
 
We weten niet welke gemeenten het meeste geld hebben
De Volkskrant, Opinie & Debat, 16 april 2010
Ook bij het opleggen van bezuinigingen aan gemeenten zou het Rijk de regel kunnen toepassen, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar welke gemeenten zijn het sterkst oftewel het rijkst?
 
Blind date met raadslid
Socialisme & Democratie, nr. 1/2 2010
Volgens de Kieswet kiezen Nederlanders geen partijen maar personen. Dat zou je niet zeggen als je kijkt naar de steriele werkwijze die binnen onze partij wordt gehanteerd bij het opstellen van de kandidatenlijsten. Aspirant-raadsleden hebben daardoor nauwelijks mogelijkheden om aan de lokale partijgenoten uit te leggen waarom juist zij geschikt zijn voor het raadswerk. De democratische positie van kandidaten wordt ondermijnd ten gunste van de macht van afdelingsbesturen, zo weet ik uit ervaring.
 
Sloppensocialisme vier jaar verder
Lokaal bestuur, november 2009
In 2005 publiceerde Lokaal Bestuur mijn Manifest der Sloppensocialisten. Daarin pleitte ik onder andere voor een inflatievolgend huurbeleid, meer zeggenschap voor woonconsumenten en uitbreiding van de bouwlocaties. Wat is ervan terechtgekomen?
 
Koppel huur niet aan inkomen
Volkskrant Forum, 5 september 2009
Door de huren te koppelen aan inkomen, wordt de solidariteit van de huurder te zwaar op de proef gesteld en is de sociale verhuurder een huisjesmelker geworden, betoogt Anita Engbers.
 
Niet alle achterstand is allochtoon
Socialisme & Democratie, nr. 1/2 2009
Mijn bijdrage aan de landelijke PvdA discussie over integratie
 
Solidariteit op de markt van vraag en aanbod
Lokaal Bestuur, mei 2007
Niet alle achterstand is allochtoon en niet alle allochtonen hebben achterstand. Wouter Bos en de PvdA zien de blanke sappelaar te veel over het hoofd.
 
Tussen servet en tafellaken
VNG Magazine, nr. 12 2006
Naast beleid voor de grote steden en voor het platteland is er ook beleid voor de middelgrote gemeenten nodig.
 
Manifest der sloppensocialisten
Lokaal Bestuur, september 2005
Woningnood drukt op het gemoed der sloppensocialisten. Anders dan salonsocialisten kennen sloppensocialisten de sociale huursector van binnenuit, als bewoner. Zij ervaren aan den lijve de benarde positie van huurders in Nederland anno 2005 en komen daartegen in opstand.
 
Doen corporaties aan inkomenspolitiek?
Socialisme & Democratie, nr. 7/8 2004
Corporaties willen wel de lusten maar niet de lasten van de vrije markt. Dit blijkt uit het huurbeleid dat zij voorstaan.
 
Hoog tijd voor volkshuisvestingsplan
Lokaal Bestuur, oktober 2002
In verkiezingstijd is te veel de nadruk gelegd op de (on)veiligheid in de oude, versleten stadswijken. Naast uitbreiding van het politiekorps is ook goede volkshuisvesting nodig om de leefbaarheid te bevorderen.
 
 
     
   
   

contact opnemen:
info@anitaengbers.nl

Inhoud van deze pagina is © AnitaEngbers.nl.
Bij het bezoeken van deze website gaat u akkoord met haar disclaimer.
Deze pagina is het laatst handmatig bijgewerkt op 21.11.2008 22:33 .