AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Van oktober 2000 tot maart 2014 ben ik gemeenteraadslid geweest in Gouda. Woordvoerder 'bakstenen en buitenruimte' oftewel: volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing, woonruimteverdeling, ruimtelijke ordening, welstandsbeleid, grondbeleid, de nieuwbouwwijk Westergouwe, verkeer en vervoer. De laatste raadsperiode zijn daar nog drie niet-fysieke onderwerpen bijgekomen: armoede & uitkeringen, het buiten spelen van kinderen en het lokale cultuurbeleid.

Van 2012 tot 2020 ben ik voorzitter geweest van de landelijke Werkgroep Huurders van de PvdA.

Op dit moment werk ik in de sociale huursector, onder andere als zelfstandig adviseur volkshuisvesting.

Daarnaast lobby ik als bestuurslid van de Stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel voor aanleg van een sluis bij het Tolhuis waarmee de rivier de Hollandsche IJssel weer in open verbinding komt te staan met het historische grachten- en sluizenstelsel van Gouda en de oude entree van de stad aan de rivierzijde opnieuw tot bloei kan komen.

Het persoonlijke is politiek en de politiek is persoonlijk. Deze website kleurt mijn politieke karakter nader in met korte stukjes en bevat de artikelen, die ook elders zijn verschenen.

Ik wens u veel leesplezier. Reacties zijn welkom.