AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Cultuurnota vastgesteld

Geschreven op 18 nov. 2008

In de laatste vergadering voor de zomervakantie heeft de Goudse raad de Cultuurnota vastgesteld.

Het gaat goed met de cultuur in Gouda. De grote culturele instellingen werken uitstekend met elkaar samen en ontplooien allerlei kruisbestuivende initiatieven. Amateurs maken muziek, spelen toneel of tekenen en schilderen dat het een lieve lust is - opvallend veel zangkoren - en de professionele beeldende kunstenaars volgen elkaars ontwikkeling met belangstelling en dragen eveneens op een positieve manier bij aan het culturele klimaat in Gouda.

Ook in cultuur-historisch opzicht beleven we hoogtijdagen dankzij al de organisaties en personen die zich inspannen om de ligging aan de rivier de Hollandse IJssel en ons unieke grachten- en sluizenstelsel weer in volle pracht en praal te accentueren.

De echte continuïteit komt van burgers. Bestuurders zijn passanten en ook de meeste ambtenaren verlaten Gouda na enige jaren voor een volgende stap in hun loopbaan. Het zijn de gepassioneerde burgers buiten het stadhuis die grootse dromen durven koesteren en vervolgens het geduld opbrengen om over een lange reeks van jaren de dromen om te zetten in werkelijkheid.

Daarom heb ik me bij de totstandkoming van de Cultuurnota vooral ingezet voor goede randvoorwaarden. Ik ben blij met het bereikte resultaat.

De culturele instellingen gaan zich inspannen om samen met de Goudse scholen alle kinderen systematisch in aanraking te brengen met de diverse vormen van cultuur en met de historische schoonheid van Gouda.

Verenigingen van amateurkunstenaars kunnen voortaan een beroep doen op de gemeente voor praktische ondersteuning bijvoorbeeld bij de zoektocht naar geschikte oefenruimte of bij het gebruik maken van de website Gouda Ontmoet.

De culturele instellingen en de wethouder Cultuur hebben, in reactie op mijn oproep daartoe, zich bereid verklaard om samen oplossingen te bedenken voor de financiële nood van bijvoorbeeld de Kunstuitleen en de Muziekschool binnen het bestaande budget voor Cultuur. Wat de PvdA betreft valt er liefst geen enkele van de culturele instellingen om. Komen zij er niet uit, dan zal de raad knopen moeten doorhakken. Ik verwacht niet dat dat nodig zal zijn.

« Terug naar alle berichten