AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Een van de rechten van het kind is het recht om te spelen

Geschreven op 18 nov. 2008

In een dicht bebouwde stad als Gouda kan dat recht alleen goed uit de verf komen als we inzetten op een combinatie van speelplekken met spelactiviteiten.

Een veilige buurt is een kindvriendelijke buurt en omgekeerd.

Je kunt werken aan een veilige en prettige woonomgeving door overlast en criminaliteit te bestrijden; je kunt ook werken aan een veilige woonomgeving door die zelf, samen met bewoners op te bouwen.

Het aantal speelplekken zijn we in 2008 gelukkig weer gaan uitbreiden nadat we vanaf 2001 een deel van de speelplekken hebben aangepast om te voldoen aan de verscherpte veiligheidseisen en een ander deel hebben opgeheven omdat er niet genoeg geld was voor een totale opknapbeurt.

De norm waar we nu naar toewerken is één speelplek per 70 kinderen. En bovendien willen we naast de natuurspeelplek in het Steinse Groen nog drie van zulke fantastische speelplekken elders in de stad.

Tegelijkertijd moet je constateren, dat het onvoldoende is. Er is een grote behoefte aan spelactiviteiten in de buurt. Colin Spence en zijn collega-spelleiders van Factor-G maken structureel overuren en nog kunnen zij bij lange na niet voldoen aan de vraag. De enige reden waarom Colin bijvoorbeeld om de zoveel tijd wordt ingezet op het Pretoriaplein en dan weer wordt weggehaald, is dit tekort. Immers sinds hij er aan het eind van de vorige eeuw voor het eerst kwam te werken, is het nut en de noodzaak hetzelfde gebleven. Er was nooit een inhoudelijke reden voor zijn tijdelijke afwezigheid, in de zin dat hij niet meer nodig was.

In juni ben ik op een PvdA congres hierover in gesprek geraakt met onze minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst en dat heeft geleid tot een verzoek aan de minister om Gouda in de gelegenheid te stellen meer spelleiders aan te trekken, zodat die samen met de bewoners gestalte kunnen geven aan een prettige en kindvriendelijke buurt

In oktober heb ik een eerste welwillende reactie ontvangen: de minister wil graag meer te weten komen over de precieze inhoud van mijn plan en de kosten die ermee gemoeid zijn. Zie voor mijn verzoek aan de minister: Meer spelleiders in Gouda

 

« Terug naar alle berichten