AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Goudam of Gouda

Geschreven op 17 jun. 2010

Zieke kinderen krijgen extra aandacht en worden vertroeteld. Dat is een prettige bijkomstigheid. Sommigen zijn daarom geneigd de ziekte op te rekken of aan te dikken. Gouda doet me aan hen denken.

Gouda heeft een slecht imago. Jounalisten schilderen de stad af als onveilig en onleefbaar vanwege de problemen met enkele medeburgers van Marokkaanse afkomst. En Haagse bestuurders schamperen over ons eeuwig, armlastig gezeur om geld. Maar in plaats van dat we als gemeente bij onszelf te rade gaan, storten we ons met een ongezonde geestdrift in de volgende bezuinigingsrondes en verwerpen we bijna blindelings een uitgelezen kans om onze uitstraling te verbeteren. Ik doel op het voornemen om het herstel van de verbinding tussen de rivier en de oude binnnenstad door te schuiven naar de volgende generatie.

Ter verduidelijking een korte cursus Gouda voor beginners. Het Gouwekanaal verbindt de rivier de Hollandse IJssel bij Gouda met de rivier de Rijn bij Alphen. De Julianasluis, de jongste en meest westelijke van onze drie sluizen tussen rivier en kanaal, is nog steeds druk in gebruik. Net ten westen van de historische binnenstad ligt de Mallegatsluis, in de Tachtigjarige oorlog gebouwd om oorlogsschepen een snellere passage om de toenmalige stad te bieden dan mogelijk was via het oudste en meest landinwaarts gelegen sluizenstelsel. Dit oudste stelsel begon bij het Tolhuis en voerde van zuid naar noord dwars door de hele stad. Het maakte ooit deel uit van de belangrijkste scheepvaartroute door Holland en bracht Gouda in de middeleeuwen tot bloei. Na de watersnoodramp van 1953 werd deze levensader afgedamd ter hoogte van de rivier. Sinsdien had onze stad beter Goudam kunnen heten, net zoals Rotterdam en Amsterdam.

De Deltawerken zijn voltooid dus de dam kan weer weg en het oude sluizenstelsel in ere hersteld (en dan bij de Unesco aangemeld als werelderfgoed; zó bijzonder is het). Het terugbrengen van de oorspronkelijke situatie is een lang gekoesterde wens waarvoor de gemeente ook geld opzij gezet heeft. Nu de rivierdijk ter hoogte van Gouda opgeknapt gaat worden, doet zich de gelukkige kans voor om extra voordelig uit te zijn door het een met het ander te combineren. En juist nu overweegt het Goudse stadsbestuur om de ambitie wel te handhaven maar voorlopig niet te realiseren. Op de korte termijn helpt het uitstel ons om deze raadsperiode uit te komen met onze centen. Op de lange termijn zal het de stad juist extra op kosten jagen. Nú de havenverbinding niet herstellen; dat is de keuze van verstokte zielepieten, die zich hardnekkig en tegen beter weten in vastklampen aan hun slechte imago. Arm, kans- en uitzichtloos Goudam of rijk en stralend Gouda, waar kiezen we voor?

« Terug naar alle berichten