AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Het gaat goed met Gouda

Geschreven op 26 jan. 2012

Politici, die zich beklagen over de jeugd van tegenwoordig en heil verwachten van een hardere hand, zijn van alle tijden. De wens is bij hen de vader van de gedachte maar zij vergissen zich en zijn in mijn ogen bovendien dom en lui omdat ze zich er makkelijk van afmaken door de problemen rondom opgroeiende jeugd aan de achterkant op te willen lossen in plaats van in te steken op een wijze en geduldige aanpak aan de voorkant.

Ook in Gouda heb je zulke politici te herkennen aan hun misprijzen over de in hun ogen zwakke bestrijding van de jeugdoverlast en -criminaliteit. Ze trekken de aandacht en dat is jammer want daardoor onstaat een vertekend beeld. Er is juist veel waar ik ronduit enthousiast over ben. Bijvoorbeeld: De derde natuurspeelplek, in het Groenhovenpark met een echte boomhut, waar net als op de andere twee in het Steinse Groen en in de Noorderhout kinderen van alle leeftijden bij elkaar komen.

De nieuwe speelplekken die GroenLinks wethouder Wendy Ruwhof in de woonomgeving realiseert en die een mix bevatten van door mensenhand gemaakte speeltoestellen en natuurlijke elementen als bosjes, klimbomen en zelf te verzorgen bloemperken. Mijn persoonlijke favorieten bevinden zich tegenover het Spaardersbad en achter de Garenspinnerij.

Het blijvende resultaat van de inspanningen die onder Heleen Verkade, de vorige wijkteamvoorzitter van Kort Haarlem, geleverd zijn om de wijk beter toe te rusten op het spelende kind. Daarbij heeft ze oog gehad voor de verschillen per buurt en voor het Pretoriaplein de noodzaak van sport- en spelbegeleiding onderstreept. Petje af!

De coaches van Sport.Gouda, die met hun kar van open draadwerk vol met sport- en spelmateriaal voor mijn huis langskomen op weg naar het Pretoriaplein. De gezichten van de kinderen, waar ze mee aan de gang gaan, zijn als de bloemen, die opschieten na een regenbui in de woestijn. En met ondersteuning van Factor-G smeden de coaches bovendien een band met de ouders. Die houden vervolgens ook op de andere middagen de boel in de gaten. Toen ik hier kwam wonen, zag ik vele jaren achtereen kinderen met wie het voor mijn ogen fout ging. Dat is voorbij.

Niet alleen mijn buurt gedijt. Er waren tijden dat er in Gouda Oost en in Korte Akkeren een overaanbod was aan sport- en spelactiviteiten en in de rest van de stad een tekort maar nu ontstaat er evenwicht. Daarbij valt op dat de samenwerking zich niet beperkt tot Sport.Gouda en Factor-G. Ook de Brede School, KunstpuntGouda, sportverenigingen, culturele organisaties (zowel professioneel als van amateurs), wijkteams, scholen en corporaties zetten de schouders eronder om onze kinderen een goede jeugd te bezorgen.

Natuurlijk zijn we niet klaar. Nog deze raadsperiode krijgen we de aanbevelingen van Jantje Beton voor een kindvriendelijker inrichting van de openbare ruimte in het algemeen, gebaseerd op de resultaten van hun project in de Korte Akkeren. Wellicht leiden deze tot aanpassingen van onze leidraad voor de inrichting van de openbare ruimte.

En nog steeds is het nodig dat meer kinderen voldoende beweging krijgen. We mogen ons niet neerleggen bij jeugdig overgewicht.

Maar het gaat de goede kant op en dat komt volgens mij vooral door al die verstandige volwassenen, die zich niet van de wijs laten brengen door de schreeuwlelijkerds en die met lange adem, warm hart en praktische daadkracht gewoon doorgaan op de ingeslagen weg.

« Terug naar alle berichten