AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Kinderen in Oud-Achterwillens de klos?

Geschreven op 18 nov. 2008

Wat gebeurt er nu weer in Achterwillens? Hebben de actieve wijkbewoners zulke mooie plannen voor de spelende kinderen in de buurt Oud-Achterwillens, haalt het college een streep door de rekening!

Ik heb er met mijn neus bovenop gezeten toen ze die plannen bedachten. Ik woon zelf in Kort Haarlem, vlak achter het Pretoriaplein waar Colin Spence nu weer als spelleider actief is (zie ook: Een van de rechten van het kind is het recht om te spelen). Als PvdA raadslid ben ik samen met Will Oosterom contactpersoon voor Achterwillens en Korte Akkeren

Het is hartverwarmend om mee te maken hoe een koppel oude mannen - dat thuis meer van doen heeft met kleinkinderen dan met kleine kinderen - zich niet uit het lood laat staan als andermans jeugd loopt te klieren en het vergadergebouwtje tracht te slopen maar als die mannen bedenken met welke activiteiten je de kinderen kunt bereiken en kunt leren om de vrije tijd op een leuke manier door te brengen.

Ze hebben een mooi pakket aan activiteiten samengesteld. Beroepskrachten van de Goudse welzijnsorganisatie Factor-G en van de christelijke organisatie voor jongerenwerk The Mall en uiteraard tal van vrijwilligers begeleiden de kinderen daarbij. Het eigen 3-euro budget van het wijkteam is  aangesproken voor de activiteiten van The Mall in 2008 en de woningcorporatie Woonpartners wilde graag een bijdrage leveren aan het natuurproject Kids voor Groen. Bij de gemeente is subsidie aangevraagd om ook in 2009 The Mall in te kunnen schakelen.

De gemeente heeft geen potje voor de activiteiten van The Mall, dus die subsidieaanvraag is afgewezen. Het klopt dat we hier geen potje voor hebben. Het klopt echter ook dat ik bij de evaluatie van de actieve wijkaanpak heb aangedrongen op het tijdig signaleren van tendenzen zoals de behoefte aan meer spelactiviteiten in eigen buurt, die her en der in de stad al minstens twee jaar te constateren valt. Ik heb het college nadrukkelijk opgeroepen om zulke tendenzen voor te leggen aan de gemeenteraad opdat de raad kan bespreken hoe we hier mee omgaan. Misschien moet de raad het zelf maar agenderen?

Voor de zomer is het voltallige college op bezoek geweest in Oud-Achterwillens. Nut en noodzaak van het activiteitenprogramma is hen bekend. Ik reken er daarom op dat er voor Oud-Achterwillens op de korte termijn toch een oplossing komt zodat de geplande activiteiten doorgang vinden.

« Terug naar alle berichten