AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Lang leve de ambtenaar

Geschreven op 22 okt. 2010

Ik heb grote waardering voor het werk van ambtenaren. Ze zijn dienstbaar aan de gemeenschap. Naar eer en geweten helpen ze de raad om te komen tot goed beleid en helpen ze de burgemeester en de wethouders om het beleid uit te voeren, zoals de gemeenteraad het heeft vastgesteld.

Als raadslid verdedig ik veelvuldig en nadrukkelijk de ambtenaren tegenover de burgers en de burgers tegenover de ambtenaren. Ik ben er consequent op gericht om tot beleid te komen waar iedereen - zowel in als buiten het stadhuis - zich in kan vinden en mee kan werken. Dat is vast en zeker de wens van de hele raad, het college en al onze ambtenaren. Maar het kost soms moeite dat ideaal te bereiken, zoals ik in mijn vorige stukje heb aangeduid. Ik heb daarin feitelijk beschreven wat er vanuit de invalshoek van de milieudeskundige, de ondernemer en de ambtenaar over het fsc-hout beleid wordt aangedragen. Allen komen met beredeneerde argumenten. Als ik het beleid op grond daarvan minder geslaagd vind, is dat niet toe te schrijven aan een bepaalde milieuambtenaar. (On)praktisch beleid daar zijn de raad, het college en de ambtenaren samen verantwoordelijk voor. Het hoort bij mijn werk dat ik daarop reflecteer en dat ik probeer om het beleid te laten bijstellen door de raad.

Een trouwe lezer van mijn stukjes vroeg of fsc-hout voor mij een hoofddossier is. Antwoord: nee. Mijn hoofddossiers zijn op dit moment de ontwikkelingen in de Spoorzone en de verbinding van de haven met de rivier. Daarnaast zijn er tal van onderwerpen, die tussendoor vanuit de stad komen aanwaaien. Zo staat er in november mijn voorstel op de raadsagenda om te komen tot beter beleid inzake het samenvoegen van winkelpanden in de binnenstad.

We zijn het met elkaar eens, dat er maximaal vier panden mogen worden samengevoegd en dat er daarbij geen doorgetrokken, langgerekte gevel mag worden gerealiseerd. We beogen daarmee, dat het karakteristieke aanzicht van onze historische binnenstad behouden blijft. Maar de meningen verschillen over de voorgeschreven afmetingen van de doorbraak binnenin, tussen de panden onderling. Als ondernemers die zo onpraktisch vinden, dat ze afhaken, is dat jammer. Het is een onbedoeld effect van ons beleid, waarop ondernemers me gewezen hebben met het verzoek er iets aan te doen. Hopelijk komt de raad tot een oplossing waar iedereen zich in kan vinden - zowel in als buiten het stadhuis.

« Terug naar alle berichten