AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Meer spelleiders in Gouda

Geschreven op 30 mrt. 2010

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken
Guusje ter Horst
Postbus 20011
2500 EA Den Haag 

Gouda, 19 juni 2008

Geachte partijgenote,

Op ons congres van afgelopen weekeinde hebt u me uitgenodigd om te laten weten welk Gouds project ik graag zou willen laten bekostigen uit de BZ subsidiepot voor veiligheidsprojecten. Dat doe ik bij deze: ik zou heel graag meer spelleiders willen hebben in de stad, zodat de reeds werkzame spelleider Colin Spence zijn methodiek, waarbij hij ouders activeert en 'opleidt' tot onbezoldigd buurtspelleider, kan verankeren op al die plekken in de stad waar het hard nodig is.

Ik zal eerst de methodiek van Colin nader beschrijven. Vervolgens noem ik de plekken waar zijn methodiek hard nodig is en beschouw ik het veiligheidsaspect van mijn voorstel. Tenslotte geef ik aan waarom Gouda dat niet uit eigen middelen kan bekostigen.

Colin Spence is ongeveer tien jaar geleden in mijn buurt begonnen als spelleider van Factor G (dé Goudse welzijnsorganisatie). Deze buurt wordt bewoond door mensen van allerlei verschillende etnische afkomst. De groep met meest hardnekkige achterstand bestaat er uit voormalige woonwagenbewoners.

Colin heeft de kinderen geleerd om sportief met elkaar te spelen en op z'n tijd je verlies te nemen. Hij heeft ook de ouders daarover te woord gestaan. Kwam potige Joke of taaie Lena met rooie kop op hem afgestoven: "Waarom heb jij onze Kevin niet laten winnen van Mohammed?" Hij legde dat uit en kreeg Joke en Lena bovendien zo ver dat ze hem gingen helpen. Mijn buurt is een van de moeilijkste buurten om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is hem gelukt.

Vervolgens gebruikte Colin dezelfde beproefde methode om sport en spel in andere Goudse buurten en wijken  op te zetten. Inmiddels heeft hij wel collega's maar niet genoeg. Wat ik waarneem, is dat ze structureel overbelast zijn, dat ze overvraagd worden door actieve wijkbewoners uit heel de stad en dat het stadsbestuur hen veelal inzet als Eerste Hulp Bij Ongelukken (als het in een buurt helemaal uit de hand gelopen is). Wat Colin zelf zegt, is dat hij de ouders ziet inzakken als hij een tijdje weg is. Ze hebben regelmatige coaching van hem nodig maar daarvoor ontbreekt hem de tijd. Bovendien krijgt hij na EHBO inzet geen opdracht voor een goede vervolgaanpak.

In Gouda zijn twee wijken waar het Goudse stadsbestuur veel energie moet steken in het bewerkstelligen van een veilige en leefbare woonomgeving: Korte Akkeren en Gouda Oost. Daarnaast zijn er in de andere wijken buurtjes waar het buiten spelen stroef verloopt: Pretoriaplein in Kort Haarlem, Oud-Achterwillens in Achterwillens en de Burgen- en Lustenbuurt in Plaswijck. In drie overige wijken - binnenstad, Nieuwe Park en Goverwelle - spelen geen heftige problemen maar hebben de actieve wijkbewoners een goed speelklimaat wel tot prioriteit verheven (om problemen voor te zijn).

Onze burgemeester, partijgenoot Wim Cornelis, bestrijdt met grote inzet en vasthoudendheid de criminaliteit en onveiligheid. Colin Spence en zijn collega's bouwen aan veiligheid, aan een goed speel- en leefklimaat. Daar waar criminele jongeren domineren, heerst een onveilig klimaat en houden ouders hun dochters en bedeesde zonen binnen. Daar waar een goed speelklimaat is opgebouwd hebben de ouders en hun kinderen  zich de openbare ruimte in hun buurt weer toegeëigend. De bestrijding van het slechte woon- en leefklimaat en de opbouw van een goed speelklimaat in de openbare buitenruimte liggen naar mijn mening in elkaars verlengde, zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Gouda is, zoals ik op het congres naar voren bracht, geen GSB stad en heeft ook geen Vogelaar wijk. De afgelopen jaren hebben we structureel 10% bezuinigd op onze begroting met het oog op een sluitend meerjarenperspectief. We zijn financieel gezond en graatmager. Daarom zou ik er heel blij mee zijn als we in Gouda een door Binnenlandse Zaken gesubsidieerd project kunnen starten dat een prettig speelklimaat in de openbare ruimte bevordert en daarbij de participatie van ouders centraal stelt.

Ik hoor graag van u of het zinvol is om een officieel subsidieverzoek in te dienen. Een kopie van deze brief gaat naar mijn burgemeester, mijn fractievoorzitter en de directeur van Factor G.

Met vriendelijke groet, 

Anita Engbers
PvdA raadslid in Gouda

 

« Terug naar alle berichten