AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Nevenfuncties

Geschreven op 17 feb. 2011

Sinds CDA'er Wim Hillenaar elders burgemeester is geworden, hebben we met zijn opvolger Teun Hardjono een raadslid in huis met wel zeventien nevenfuncties. Ikzelf bekleed een niet onverdienstelijke derde positie met zes nevenfuncties, vijf bestuurlijk en een in de rechtspraak. De tweede plaats wordt ingenomen door Jan de Laat van Gouda Positief, die negen nevenfuncties heeft, te weten:

  • Directeur/Grootaandeelhouder Jan-de Laat Beheer BV
  • Directeur/Grootaandeelhouder Jalavo Consulting BV
  • Directeur/Grootaandeelhouder Jalasystems BV
  • Directeur/Grootaandeelhouder Gouda Media Groep BV
  • Directeur/Grootaandeelhouder Logimedical BV
  • Voorzitter Stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis
  • Bestuurslid Catharina Gilde
  • Lid Raad van Toezicht HvU - Informatica
  • Lid presidium Gemeente Gouda.

Het lijstje geeft aanleiding tot enkele vragen. Moge u het mij vergeven, dat ik slechts één ervan daadwerkelijk stel.

Directeur van vijf BV's. Daar zal er hopelijk geen tussen zitten, die in het leven is geroepen om het de belastingdienst moeilijk te maken. Ik zou in dit verband kunnen vragen naar de instructies voor de beoordeling van geloofsbrieven van te benoemen raadsleden. Of de inschrijving van BV's bij de Kamer van Koophandel is gecontroleerd. Of de meest recente jaarverslagen zijn ingezien. Maar ik stel deze vragen niet.

Logimedical BV is importeur van gespecialiseerde medische kwaliteitsproducten en levert aan instellingen voor de gezondheidszorg. Ik zou kunnen vragen of bekend is of Jan de Laat als voorzitter van de Stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis ooit heeft medebeslist over schenking van gespecialiseerde medische kwaliteitsproducten aan het Groene Hart Ziekenhuis, producten waarvan de rekening werd uitgeschreven door Logimedical BV. Maar ik stel deze vraag niet.

Jan de Laat heeft in de raad laten weten, dat hij zich als Directeur/Grootaandeelhouder van de Gouda Media Groep BV - eigenaar van de Krant van Gouda - niet bemoeit met de redactionele inhoud van de artikelen. Dat geloof ik. Maar ik heb ooit in de pauze van de een of andere raadsbijeenkomst gehoord hoe Jan de Laat opschepte over zijn handigheid door gratis advertentieruimte weg te geven. Daar staat later altijd wel weer iets gunstigs tegenover. Zo, niet gehinderd door de formaliteiten waar een overheid zich door laat inperken, zo krijg je dingen voor elkaar!

Een en ander met elkaar verbindend, zou ik kunnen vragen of bekend is of de Krant van Gouda in verkiezingstijd gratis advertentieruimte heeft geschonken aan Gouda Positief.

En nu we het toch over verkiezingscampagnes hebben; die van Gouda Positief was veruit de beste en de mooiste en ongetwijfeld ook de duurste. Ik zou kunnen vragen of bekend is of Gouda Positief zich bij het vullen van de campagnekas aan de wettelijke regels en voorschriften heeft gehouden. Maar ik stel deze vragen niet.

De vragen stellen, is voldoende om Jan de Laat in een kwaad daglicht te plaatsen. Als je maar goed genoeg wroet, zijn ook over mij en ieder ander raadslid zulke insinuerende vragen op te werpen. Dat wil ik niet. Ik kies ervoor om te veronderstellen, dat Jan de Laat zuiver op de graat is, totdat iemand komt met een onomstotelijk bewijs van het tegendeel. Daarom stel ik u allen slechts een vraag: hoe ziet u voor ons als gemeentebestuur de combinatie van integriteit met goedertierendheid?

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,
Anita Engbers

« Terug naar alle berichten