AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Over driehoeksrelaties in de politiek en water in en om Gouda

Geschreven op 6 jan. 2010

Links, rechts, progressief, confessioneel, conservatief, liberaal, maakt niet uit; alle politieke partijen hebben een opvatting over de relatie tussen staat en markt. Daarbij verstaan ze meestal onder markt en marktpartij niet de klant, de eindafnemer maar de aanbieder van produkten.

Mooi voorbeeld is de gezondheidszorg waar nu de hulpverleners met de zorgverzekeraars moeten gaan onderhandelen over prijs en kwaliteit van hun produkt in plaats van met de overheid. Uit wat ik erover in de krant lees, maak ik niet op dat pati├źntenorganisaties daarbij enige noemenswaardige inbreng krijgen.

Dit democratisch tekortschieten leidt tot gedoe waar niemand beter van wordt behalve dan de journalist die erover mag berichten. Ter remedie ben ik een sterke voorstander van de democratische driehoeksrelatie. Waarom zouden wij als overheid altijd weten wat goed is voor de mensen? Waarom zouden "marktpartijen" dat weten? Laat de mensen dat rechtstreeks of via hun belangenorganisaties zelf maar inbrengen. Dat schept helderheid en maakt de politieke belangenafweging zuiverder: soms strookt onze wens om de begroting op orde te houden immers echt niet met het belang van de burger. Neem Westergouwe waarvan de grondexploitatie sluit maar waar tot mijn afgrijzen geen enkele goedkope huurwoning gebouwd zal worden.

Gelukkig gebeurt er in Gouda ook veel op de goede manier en ben ik de afgelopen jaren heel wat driehoeksrelaties aangegaan. Daarbij ben ik vaak aangenaam getroffen door de inzet van vrijwilligers, die het directe eigenbelang overstijgt en waaruit blijkt hoeveel hart voor de stad de mensen hebben. En aangezien zowel de politiek als de ambtenarij wat weg hebben van een duiventil kan het belang, dat deze toewijding en inzet heeft voor de bestuurlijke continuïteit, nauwelijks voldoende benadrukt worden.

Een groep wil ik hier met name noemen. Dat zijn degenen die zich vrijwillig inzetten voor het herstel van ons historisch grachten- en sluizenstelsel  en voor het behoud van de schitterende ligging van onze stad aan de IJssel met ertegenover de landelijke Krimpenerwaard. Ze hebben in de afgelopen jaren in samenwerking met Jan en alleman een degelijke agenda opgesteld en doen er veel aan om ons te helpen bij het zoeken naar geldbronnen, zodat de agenda stukje bij beetje gerealiseerd kan worden. Wat mij betreft krijgen ze de volgende periode de hulp van een wethouder voor water, die zich niet alleen bezighoudt met droge voeten en schoon water maar ook met mooi water. Het laatste blaast de schoonheid van de stad nieuw leven in, is goed voor onze economie en geeft de Gouwenaars een goed gevoel.

In ons verkiezingsprogramma staat bovenaan het streven om de sluis bij het Tolhuis weer te verbinden met de rivier als de Zuidwestelijke Randweg klaar is. Dat zal een belangrijke stap voorwaarts zijn.

« Terug naar alle berichten