AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Patronen

Geschreven op 22 feb. 2013

Het was een kwestie van tijd voordat de SP zou gaan inzien, dat de PvdA sinds Wouter Bos in campagnetijd (en in de oppositie) veel linkser is dan als regeringspartij en dat dit bewust gebeurt om kiezers weg te houden bij de SP.

Ik ben een van de oprichters van de kersverse Werkgroep Huurders van de PvdA en snap op het terrein van de volkshuisvesting drommels goed waar Roemer zijn kritiek vandaan heeft. Op het congres waarop ons verkiezingsprogramma werd vastgesteld, weigerde de partijtop expliciet om Wonen 4.0 te steunen, het akkoord over de volkshuisvesting van huurders (Woonbond), eigenaar-bewoners (Vereniging Eigen Huis), corporatiesector (Aedes) en makelaars (NVM). Maar tot mijn vreugde sloot Diederik Samsom zich in de televisiedebatten aan bij de SP en de overige medestanders voor dit akkoord. En vervolgens werd ik behoorlijk chagrijnig toen ik het regeerakkoord las: geen woord over Wonen 4.0, rampzalig voor huurders en bol staand van liberaal onbenul over de woningmarkt. In Nederland bestaat een woord voor zulk koerswendingen voor en na de verkiezingen. Roemer hoeft het niet letterlijk op te schrijven om duidelijk te maken wat hij bedoelt.

Van mij mag Roemer mijn partij hekelen. De hurende kiezer heeft nu niks te zoeken bij de PvdA en om dat te veranderen, is landelijk de Werkgroep Huurders van de PvdA in het leven geroepen. En van mijn partij krijg ík als voorzitter van de Werkgroep Huurders alle ruimte. De reden is, dat de PvdA de inhoud van het debat per saldo vooropstelt. Het dóet ertoe wat onze beginselen en idealen zijn. Het dóet ertoe wat onze concrete doelen zijn. Dat er zo nu en dan een harde toon wordt aangeslagen, nemen we daarbij voor lief.

Nee, dan Gouda! Tot aan deze raadsperiode konden raadsfracties hevig met elkaar van mening verschillen maar hadden ze tenminste allemaal een inhoudelijke mening over wat goed of slecht was voor de stad. Na de verkiezingen van 2010 zijn er een aantal nieuwe raadsleden bijgekomen, die doen alsof ze van een andere planeet toevallig hier in Gouda zijn beland en maar een ding snappen: geld!

Gouda Positief spant daarbij de kroon. Het maakt deze partij nauwelijks uit wat de gevolgen zijn van onze beslissingen voor de mensen in de stad, zo lang als de overheid maar krimpt en krimpt en we dus steeds minder ambtenaren in dienst hebben; en zo lang als de begroting maar sluit. Natuurlijk willen de overige partijen de begroting ook rondkrijgen door te bezuinigen. Het verschil zit 'm daarin, dat de "traditionele" partijen oog hebben voor wat de ingrepen voor gevolgen hebben voor onze inwoners. Van Gouda Positief mag de centrale vestiging van de bibliotheek bijvoorbeeld gerust buiten het oude centrum, in de wijk Bloemendaal, komen want dat is het goedkoopste. Een inhoudelijke opvatting over omvang van en plek voor ons cultureel voorzieningenniveau blijft achterwege. Op den duur gaat die bestuurlijke leegte irriteren.

Daar komt dan nog bij dat Gouda Positief er een handje van heeft om collegeleden te beschuldigen op basis van vage informatie van geheime informanten. En als een wethouder of een raadslid laat blijken tabak te hebben van de insinuaties, dan is de boot aan. Dan is Gouda Positief aangetast in naam en faam en goede eer en klaagt bij de burgemeester over onheuse bejegening. Maar dat is natuurlijk wél de wereld op zijn kop. En ik hoop dan ook, dat Milo er tenminste in slaagt om duidelijk te maken wat het belang is van transparantie voor een zindelijk debat. Moge hij slagen waar eerder anderen faalden.

« Terug naar alle berichten