AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Sloop verdrijft huurders Margrietplein uit de Korte Akkeren

Geschreven op 16 dec. 2009

Een van de successen waar ik het meest trots op ben, is mijn openbare pleidooi voor één Sociaal Statuut voor alle huurders in Gouda, die vanwege sloop moeten verhuizen. Het positieve gevolg was, dat huurders van Woonpartners Gouda dezelfde royale verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding kregen als die van Mozaïek Wonen. Later is de vergoeding wettelijk vastgesteld; ze bedraagt nu tegen de vijf en een kwart duizend euro.

Woonpartners Gouda wekt bij de huurders van de te slopen flats op het Margrietplein ten onrechte de indruk dat wie niet akkoord gaat met de opzegging van de huur ook niet voor de vergoeding in aanmerking komt. Citaat uit een aangetekende brief: "Voor huurders die samenwonen met een geregistreerde partner en huurders die gehuwd zijn, geldt dat ook hun partner akkoord dient te gaan met onze huuropzegging, anders wordt de verhuis- en herinrichtingsvergoeding niet uitbetaald."

Dat is op zich al ronduit kwalijk maar er komt nog bij, dat sinds de aanpassing van het Sociaal Statuut in juli 2008 huurders die vanwege sloop verhuizen geen wooncarrière mogen maken. Ze mogen er niet op vooruit gaan als ze gedwongen worden om te verhuizen. In de starre praktijk leidt dat er toe, dat een huurder bij mij aanklopt die in een te slopen flat op het Margrietplein woont en die in de Korte Akkeren wil blijven. Hij staat hoog op de wachtlijst van woningzoekenden, bijna hoog genoeg om voor een eengezinswoning in aanmerking te komen. Er wordt hem een eengezinswoning aangeboden in Goverwelle. Daarmee maakt hij wooncarrière en dus moet hij volgens de betonnen logica van het Sociaal Statuut 2008 zijn hoge positie op de wachtlijst van woningzoekenden kwijtraken. Zo kan het opnieuw jaren gaan duren voor hij in aanmerking komt voor een eengezinswoning in de Korte Akkeren. Hij weigert de woning in Goverwelle en geeft aan, dat hij gebruik wil maken van een wisselwoning, totdat hij een van de nieuw te bouwen woningen op het Margrietplein kan betrekken. Dan blijkt, dat ook de nieuwbouw uit eengezinswoningen zal bestaan. Nogmaals: sloop mag niet gunstig uitpakken voor zijn wooncarrière. Linksom of rechtsom lijkt de sloop hem tegen zijn zin te gaan verdrijven uit de Korte Akkeren.

Ik vraag mij af hoe lang wij met dit hardvochtige en kortzichtige beleid nog mogen rekenen op de welwillende medewerking van huurders. Het is niet meer dan billijk, dat verhuurders ter compensatie van de ongewenste verhuizing aan huurders enig voordeel gunnen. Bovendien hebben corporatie en overheid baat bij bewoners die zich verbonden voelen met hun woonplek en er willen terugkeren. Zulke bewoners hebben een positieve invloed op de leefbaarheid in de wijk. We hebben er belang bij om terugkeer te bevorderen. Zoals het nu gaat, vernietigt het sloopbeleid de sociale samenhang sneller dan onze burgemeester die met zijn veiligheids- en leefbaarheidsinitiatieven kan opbouwen. 

« Terug naar alle berichten