AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Successen

Geschreven op 9 dec. 2010

Geen nieuws is goed nieuws en andersom. Kranten tonen meer belangstelling voor raadsleden, die misstanden en problemen aan de orde stellen dan voor raadsleden, die zichzelf op de borst kloppen omdat ze zo geweldig goed werk verrichten.

Op de gemeentepagina's in de Goudse Post krijgen de burgemeester en de wethouders veel ruimte om hun ambities en activiteiten uiteen te zetten. Het zou een goede zaak zijn om een pagina vrij te maken voor berichten over de raad maar tot het zover is, kan ik eenieder aanbevelen om zich te abonneren op onze (gratis) digitale nieuwsbrief. (Stuur een mail naar griffie@gouda.nl.) Deze nieuwsbrief wordt geschreven door de ambtenaren van de griffie, oftewel de ambtenaren die er louter en alleen zijn ter ondersteuning van de raad. En dat kun je merken. De brief beschrijft in vlotte artikelen de bezigheden van de raad en regelmatig komt de bijzondere verdienste van het een of andere raadslid aan bod.

Succes heeft vele vaders en verlies is een wees. In dat gezegde ligt de tweede reden vervat waarom het zo moeilijk is om een succes te claimen. Je kan wel een goed idee lanceren maar meestal wordt het pas omarmd door anderen als ze er zelf aan hebben kunnnen sleutelen. Om je doel te bereiken, doe je er dus verstandig aan eenieder daartoe uit te nodigen.

Tenslotte geldt van veel successen, dat het sop de kool niet waard is. Bij elkaar opgeteld maken ze me trots op wat ik allemaal voor elkaar krijg maar ieder voor zich is in mijn ogen zó gewoon mijn werk, dat ik ze me niet van de daken zie schreeuwen.

Voor deze ene keer maak ik een uitzondering: de blokwoningen in Nieuwe Park. Dat zijn rijen eengezinswoningen, die achter elkaar staan opgesteld zoals lang geleden schoolbankjes in de klas stonden. Ertussen liggen geen straten, alleen stoepen en saai openbaar groen. De bewoners vragen al jaren vruchteloos om een andere inrichting van de tussengebieden, zodat ze er veilig en netjes hun fietsen kunnen stallen en zodat de inrichting uitnodigt tot aangenaam verpozen.

Steeds kwamen ze met plannen, die door de gemeente werden afgewezen; of omgekeerd. Nu heb ik aan de verantwoordelijke wethouder Wendy Ruwhof geopperd om de opknapbeurt van het riool te benutten en gezamenlijk een inrichting te bedenken, die wél kan. Daarbij is een begeleider nodig, die erop toeziet dat ale betrokkenen een even zware inbreng hebben. Ik ken goede mensen, van buiten de gemeente, die je daarvoor kunt inhuren maar omdat we tegenwoordig zo op de centen moeten letten, heeft de wethouder een (zeer geschikte) ambtenaar uitgekozen. Dat is het enige puntje wat ze niet van mijn voorstel heeft overgenomen.

Zo'n klein succes maakt me echt blij: dat de bewoners en de gemeente er nu samen de schouders onder zetten. Ik ben benieuwd naar het resultaat.

« Terug naar alle berichten