AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Technocratisch drugsbeleid

Geschreven op 25 okt. 2011

Als het gaat om onze gezondheid ben ik een voorstander van beleid, dat veel gewicht hangt aan statistische bevindingen. Onze methode van weginrichting - ‘duurzaam veilig’ - is er een voorbeeld van. Als blijkt, dat een subjectief én objectief onveilige kruising mínder gewonden en doden oplevert dan een kruising, die veilig aanvoelt maar objectief onveilig is, dan is het voor mij niet moeilijk om te accepteren dat we uiterst voorzichtig moeten zijn met veranderingen in de aankleding van het eerstgenoemde kruispunt zolang als het volledig verleggen ervan niet aan de orde is. Immers: hoe onbehagelijker het kruispunt aanvoelt, des te meer zullen verkeersdeelnemers oppassen en des te minder is er dan kans op een ongeluk.

Abortus is een ander voorbeeld. Als ethische of religieuze bezwaren daartegen hun neerslag vinden in de wet, dan zoeken zwangeren in nood hun toevlucht tot illegale abortuspraktijken. In landen waar dat het geval is, komt dat tot uitdrukking in de sterftecijfers van jonge vrouwen. Ik snap niet hoe de bestuurders in die landen dit resultaat voor hun rekening kunnen nemen. Geef mij dan, ondanks het verdrietige van de ingreep, toch maar de abortuspraktijk in Nederland.

Softdrugs idem dito. Alle genot heeft een prijs maar het is kwaadaardige en bekrompen nonsens om daarom alle genotsmiddelen te willen verbieden. Bier, wijn en sterkere drank zijn gelukkig legaal. Hash en wiet worden gedoogd. Ik ben er een groot voorstander van dat deze twee ook gaan worden gelegaliseerd. Niet zozeer omdat we ze dan vanzelf uit de invloedssfeer van de maffia en overige criminelen halen maar meer omdat dan bij de produktie en het aanbod de hoeveelheden werkzaam bestanddeel gereguleerd kunnen worden. Nu de kwaliteit van de gewassen zo is gestegen, zullen heel veel ouders hun puberende zonen en dochters met een geruster hart laten uitgaan als verschillende sterktes hash en wiet legaal én gereguleerd verkrijgbaar zijn en er goede consumenteninformatie beschikbaar is.

Met de huidige regering zit zulk verstandig beleid er niet in. Integendeel. Coffeeshops wordt het leven zuur gemaakt en aan de bestrijding van criminaliteit wordt voorrang gegeven boven de gezondheid van consumenten, jong en oud. Krom en onverantwoord.

« Terug naar alle berichten