AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Vrouwen in de politiek

Geschreven op 10 nov. 2011

Het gedicht Stemmingmakerij van Jan Graafland, geschreven naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en opgenomen in zijn afscheidsbundel als stadsdichter van Gouda in de periode 2009-2011, bevat de volgende strofe:

De voorvechtster die vrouw bleef horen we liever spreken
Dan de bitse feministe die te pas en te onpas in het rond bijt
Te graag wil en maar niet inziet waarom ze er steeds naast grijpt

Als dochter en kleindochter van markante vrouwen heb ik mezelf nooit zielig genoeg kunnen vinden om me feminist te noemen. Evenmin raakt de laatste zin me in het bijzonder. Als raadslid benut ik mijn functie en mijn capaciteiten ten volle. Ik zet me nog steeds graag in voor de stad en de mensen, die er wonen, en word daarvoor ruimschoots beloond met waardering. Wat hierna komt, zien we dan wel weer. Het is de tegenstelling tussen ‘de voorvechtster die vrouw bleef’ en het ‘bitse’ karakter van haar tegenpool, waardoor ik geraakt word.

Ik meen, dat iedereen een goed raadslid kan worden. Als je maar bereid bent om de regels onder de knie te krijgen. Zeggen, dat het allemaal anders moet omdat het jou niet bevalt, is dom. Dat is net zoiets als een sporter, die zwaaiend met een hockeystick een voetbalveld komt oprennen.

Een van de belangrijkste aspecten van ons ‘spel’ behelst het innemen van standpunten. Heldere standpunten, die het mogelijk maken om tot een afweging te komen en knopen door te hakken. Aan vaagheden heb je niks in de openbare politieke arena. (En ook kadaverdiscipline binnen een fractie, waarbij je aan het begin van de discussie al rekening moet houden met de van hogerhand gewenste conclusie, is fnuikend voor de democratie.)

Heldere standpunten kunnen weliswaar knalhard botsen maar zolang ieder van ons daarbij het belang van de stad voor ogen houdt en de inhoudelijke confrontatie niet verwart met de persoonlijke aanval, hoeven er geen ongelukken van te komen en helpen ze de raad om afgewogen besluiten te nemen.

Helderheid kan ook afschrikken. Niet iedereen is er even bedreven in. Hoe uitgesprokener je bent als raadslid, des te groter het risico op misverstand en verwijdering. Alle stevige politici zien zich gesteld voor de permanente opgave om daarmee om te gaan en medemenselijk te blijven. Bitse vrouwen én bazige mannen.

« Terug naar alle berichten