AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Sociaal-democraten, verzaak niet langer

Huurpeil nr. 2, zomer 2017

De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen dakloos geraakt: jongeren, ouderen en ook ouders met kinderen. De Federatie Opvang heeft in verkiezingstijd om aandacht gevraagd voor het groeiend aantal kinderen dat samen met hun ouder(s) in de maat­schappelijke opvang verblijft en dus opgroeit zonder een veilig thuis. Daarom willen wij dat de PvdA voor die kinderen opkomt. Betere schuldhulpverlening en een snellere uitstroom uit de maatschappelijke opvang zijn nodig.

 

De afgelopen jaren zijn bedrijven als Camelot uitgegroeid tot multinationals met een miljoenenomzet. Zij ontzeggen hun antikraakbewoners alle huurrechten. De anti­kraakbewoners moeten betalen om te mogen wonen in plaats van dat ze betaald krijgen omdat ze het hun toegewezen pand bewaken en netjes houden. Als er in Boxtel een anti-kraakbewoonster door elektrocutie om het leven komt, dan nog blijft de eigenaar van het pand – de gemeente – in zee gaan met Camelot. Wij willen dat gemeenten en corporaties het boevenwerk van Camelot en consorten niet meer toestaan. Zodat het beheer van een pand door antikraakbewoners beschouwd wordt als hun huurbetaling (in natura) en ze er verder geen geld op hoeven toeleggen.

 

Toen de Amsterdamse corporatie Stadgenoot begon te experimenteren met tijdelijke huren waren jongeren daar nog enthousiast over en sloegen ze onze waarschuwingen in de wind. Inmiddels zijn ze er zelf achter wat het gevolg is. Leuk als je jong bent, maar niet meer als je tegen de dertig loopt en wel eens een gezin wilt stichten. Helaas kent tijdelijkheid geen leeftijdsgrenzen. De PvdA heeft alleen maar ingestemd met het flexibiliseren van het huren omdat Blok dit koppelde aan lagere huurverhogingen in de sociale huursector. Maar wij zijn er vast van overtuigd dat de combinatie van baanonzekerheid met woononzekerheid de druppel is geweest die bij onze traditionele achterban de emmer heeft doen overlopen. Het flexibiliseren van de huurmarkt stond niet in ons verkiezingsprogramma en ook niet in het regeerakkoord. Behoud van woonzekerheid was het meer dan waard geweest om het kabinet hierop te laten vallen. Woonzekerheid is het meest fundamentele aspect van bestaanszekerheid. Daarom willen wij dat de flexibilisering van het huren nu wordt teruggedraaid. Niet wachten totdat het eerst totaal uit de hand loopt.

 

Het neoliberale marktdenken moet weg opdat we weer bestaanszekerheid aan iedereen kunnen bieden. Samen met experts willen wij werken aan een nieuwe visie. Daarvoor dragen wij als Werkgroep Huurders van de PvdA de volgende uitgangspunten aan: Huren is een respectabele keuze. Je bent geen loser als je huurt; Het belastingstelsel wordt zó herzien dat de eigen woning fiscaal niet meer wordt voorgetrokken op huren; De ongezond grote Nederlandse hypotheekschuld wordt verder afgebouwd voordat de huizenbubbel tot de volgende economische crisis leidt; De overheid belijdt het grondrecht op wonen niet alleen met de mond maar draagt er ook financieel aan bij. Dat gebeurt nu niet; De vrije markt is niet de oplossing maar het probleem; Tegenover de neoliberale definitie van marktconforme huren van het Centraal Planbureau zetten we een realistische definitie van wat betaalbaar is. (Lees meer in nieuwsbrief 30 van de werkgroep, maart 2017)

 

Anita Engbers, namens de Werkgroep Huurders van de PvdA

« Terug naar alle publicaties