AnitaEngbers

Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Tips voor uw website

Woonbondig, nummer 1, februari 2015

Als voorzitter van de Werkgroep Huurders van de PvdA doe ik her en der wel eens mee aan een debat over de sociale huursector (om te vertellen dat wij het niet eens zijn met het huurbeleid). Ik zoek in mijn praatje graag aansluiting bij wat er lokaal leeft. Daarom kijk ik vooraf op de website van de gemeente wat er in het coalitieakkoord over wonen staat. En ik raadpleeg de websites van de corporatie(s) en de huurdersorganisatie(s). Soms ís er geen website van een huurdersorganisatie en vind ik alleen ronkende teksten - over hoe goed de huurders mogen meedenken - op de website van de corporatie. Het wekt bij mij de indruk dat die huurders goed onder de plak zitten bij hun huisbaas. Waar kijk ik naar als de huurdersorganisatie wél een eigen website heeft?

Om te beginnen: hoe ziet de voorpagina eruit? Wat is de eerste indruk op een huurder, die overweegt om lid te worden? Het is net als bij een sollicitatiegesprek: je maakt maar een keer een eerste indruk en die is vaak doorslaggevend. Daarom is het goed om aandacht te besteden aan de opmaak. Laat gerust de website ontwikkelen door een professionele ontwerper als daar geld voor is. Dan de inhoud. In elk geval zoek ik naar de samenwerkingsovereenkomst, de werkplannen en begrotingen, de jaarverslagen en jaarrekeningen, de adviezen die zijn uitgebracht en de reacties daarop, en eventueel het sociaal plan. Deze basisinformatie is uit te breiden met eigen persberichten, als die er zijn. Ik zie vaak dat huurdersorganisaties stukjes van de Woonbond op hun eigen website zetten. Je zou ook een link naar de website van de Woonbond kunnen plaatsen. Tenslotte de vindbaarheid: meestal kom ik terecht via de website van de corporatie. Maar waarom niet via de site van de gemeente onder de knop ‘Wonen’? Vragen staat vrij.

« Terug naar alle publicaties