Bureau Bakstenen & Buitenruimte (KvK-nr. 60713879)
ondersteuning en advies bij huurdersbelangenbehartiging

Actief lid van de Partij van de Arbeid
en burger van Gouda

Hier staan elders in druk verschenen publicaties.

Sorteer op
Resultaat 1-18 van 18 items.
11 februari 2019, Website Vrij Links

'Middenhuur' bestaat niet.

'Middenhuur' is een neoliberaal frame dat ten onrechte de indruk wekt dat het gaat om huren die betaalbaar zijn voor lage en middeninkomens.

Lees verder »

11 september 2018, Website Vrij Links

Wie draagt er schuld aan de woningnood?

Over echte en vermeende veroorzakers van de woningnood. Mijn eerste publicatie op de website van Vrij Links.

Lees verder »

zomer 2017, Huurpeil nr. 2

Sociaal-democraten, verzaak niet langer

Er is niks mis met de sociaal-democratie. Er is niks mis met opkomen voor mensen aan de onderkant van de woningmarkt. Het gaat alleen mis wanneer sociaal-democraten verzaken.

Lees verder »

2016, Socialisme & Democratie, nummer 6

De PvdA en het volkshuisvestingsdossier

Op verzoek van het tijdschrift Socialisme & Democratie laat ik mijn licht schijnen over het volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen vier jaren en kom met een korte vooruitblik.

Lees verder »

februari 2015, Woonbondig, nummer 1

Tips voor uw website

Als voorzitter van de Werkgroep Huurders van de PvdA bekijk ik regelmatig websites van huurdersorganisaties. Waar ben ik dan naar op zoek en wat tref ik aan?

Lees verder »

2013, Socialisme & Democratie, nummer 6

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Scheefwonen is een scheldwoord. Zelf huur ik al meer dan twintig jaar een woning in een van de armste buurten van Gouda terwijl ons huishoudinkomen inmiddels ruimschoots bovenmodaal ligt. De permanente aanwas van arbeidsmigranten en vluchtelingen heeft ertoe geleid dat ik een bonte mengelmoes aan buren heb.

Lees verder »

augustus 2012, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, jaargang 18 nummer 4

Hevel huurdersparticipatie over naar gemeenten

Het verzelfstandigen van de sociale sector en het professionaliseren van corporaties heeft de invloed van huurders gemarginaliseerd. De huurdersparticipatie kan verlost worden van zijn onbeduidendheid door de verantwoordelijkheid voor consumentenparticipatie over te hevelen van corporaties naar gemeenten.

Lees verder »

juni 2012, Woonbondig, nummer 5

Duurzaam scheefwonen

Scheiden doet lijden ... en is slecht voor het milieu. Man en vrouw hebben naderhand ieder een eigen woning nodig en als er een fatsoenlijke omgangsregeling mogelijk is, heeft de scheiding voor kinderen tot gevolg dat zij voortaan in twee huizen onderdak vinden...

Lees verder »

16 april 2010, De Volkskrant, Opinie & Debat

We weten niet welke gemeenten het meeste geld hebben

Ook bij het opleggen van bezuinigingen aan gemeenten zou het Rijk de regel kunnen toepassen, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar welke gemeenten zijn het sterkst oftewel het rijkst?

Lees verder »

nr. 1/2 2010, Socialisme & Democratie

Blind date met raadslid

Volgens de Kieswet kiezen Nederlanders geen partijen maar personen. Dat zou je niet zeggen als je kijkt naar de steriele werkwijze die binnen onze partij wordt gehanteerd bij het opstellen van de kandidatenlijsten. Aspirant-raadsleden hebben daardoor nauwelijks mogelijkheden om aan de lokale partijgenoten uit te leggen waarom juist zij geschikt zijn voor het raadswerk. De democratische positie van kandidaten wordt ondermijnd ten gunste van de macht van afdelingsbesturen, zo weet ik uit ervaring.

Lees verder »

oktober 2002, Lokaal Bestuur

Hoog tijd voor volkshuisvestingsplan

In verkiezingstijd is te veel de nadruk gelegd op de (on)veiligheid in de oude, versleten stadswijken. Naast uitbreiding van het politiekorps is ook goede volkshuisvesting nodig om de leefbaarheid te bevorderen.

Lees verder »

november 2009, Lokaal bestuur

Sloppensocialisme vier jaar verder

In 2005 publiceerde Lokaal Bestuur mijn Manifest der Sloppensocialisten. Daarin pleitte ik onder andere voor een inflatievolgend huurbeleid, meer zeggenschap voor woonconsumenten en uitbreiding van de bouwlocaties. Wat is ervan terechtgekomen?

Lees verder »

5 september 2009, Volkskrant Forum

Koppel huur niet aan inkomen

Door de huren te koppelen aan inkomen, wordt de solidariteit van de huurder te zwaar op de proef gesteld en is de sociale verhuurder een huisjesmelker geworden, betoogt Anita Engbers.

Lees verder »

nr. 1/2 2009, Socialisme & Democratie

Niet alle achterstand is allochtoon

Mijn bijdrage aan de landelijke PvdA discussie over integratie

Lees verder »

mei 2007, Lokaal Bestuur

Solidariteit op de markt van vraag en aanbod

Niet alle achterstand is allochtoon en niet alle allochtonen hebben achterstand. Wouter Bos en de PvdA zien de blanke sappelaar te veel over het hoofd.

Lees verder »

nr. 12 2006, VNG Magazine

Tussen servet en tafellaken

Naast beleid voor de grote steden en voor het platteland is er ook beleid voor de middelgrote gemeenten nodig.

Lees verder »

september 2005, Lokaal Bestuur

Manifest der sloppensocialisten

Woningnood drukt op het gemoed der sloppensocialisten. Anders dan salonsocialisten kennen sloppensocialisten de sociale huursector van binnenuit, als bewoner. Zij ervaren aan den lijve de benarde positie van huurders in Nederland anno 2005 en komen daartegen in opstand.

Lees verder »

nr. 7/8 2004, Socialisme & Democratie

Doen corporaties aan inkomenspolitiek?

Corporaties willen wel de lusten maar niet de lasten van de vrije markt. Dit blijkt uit het huurbeleid dat zij voorstaan.

Lees verder »